โรงเรียนด่านสิงขร
หมู่ที่ 6 บ้านด่านสิงขร  ตำบลคลองวาฬ  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
เบอร์โทรศัพท์ 032810562
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายกัมพล หิรัญวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/12/2012
ปรับปรุง 30/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 171011
Page Views 221740
หลักสูตรอาเซียน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม ทับสะแก ทับสะแก
2 โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ ทับสะแก ทับสะแก
3 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก ทับสะแก ทับสะแก
4 โรงเรียนบ้านหนองพิกุล ทับสะแก ทับสะแก
5 โรงเรียนทับสะแกวิทยา นาหูกวาง ทับสะแก
6 โรงเรียนบ้านดอนทราย นาหูกวาง ทับสะแก
7 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา นาหูกวาง ทับสะแก
8 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ นาหูกวาง ทับสะแก
9 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว นาหูกวาง ทับสะแก
10 โรงเรียนประชาราษฏร์บำรุง นาหูกวาง ทับสะแก
11 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 นาหูกวาง ทับสะแก
12 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ห้วยยาง ทับสะแก
13 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 ห้วยยาง ทับสะแก
14 โรงเรียนประชาพิทักษ์ ห้วยยาง ทับสะแก
15 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ห้วยยาง ทับสะแก
16 โรงเรียนห้วยยางวิทยา ห้วยยาง ทับสะแก 574269
17 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า อ่างทอง ทับสะแก
18 โรงเรียนวัดหนองหอย อ่างทอง ทับสะแก
19 โรงเรียนบ้านวังยาง อ่างทอง ทับสะแก
20 โรงเรียนบ้านอ่างทอง อ่างทอง ทับสะแก
21 โรงเรียนบ้านสีดางาม อ่างทอง ทับสะแก
22 โรงเรียนวัดนาล้อม เขาล้าน ทับสะแก
23 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง เขาล้าน ทับสะแก
24 โรงเรียนบ้านดอนใจดี เขาล้าน ทับสะแก
25 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง เขาล้าน ทับสะแก
26 โรงเรียนบ้านพุตะแบก เขาล้าน ทับสะแก (032) 671215, 640009
27 โรงเรียนวัดนาหูกวาง เขาล้าน ทับสะแก
28 โรงเรียนบ้านไร่ใน แสงอรุณ ทับสะแก
29 โรงเรียนอรุณวิทยา แสงอรุณ ทับสะแก 574444
30 โรงเรียนบ้านหินเทิน แสงอรุณ ทับสะแก
31 โรงเรียนวัดนาผักขวง กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
32 โรงเรียนบางสะพานวิทยา กำเนิดนพคุณ บางสะพาน 691190
33 โรงเรียนบ้านดอนสง่า กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
34 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
35 โรงเรียนบ้านดอนทอง กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
36 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
37 โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
38 โรงเรียนมัธยมนพคุณ กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
39 โรงเรียนบ้านเขามัน ชัยเกษม บางสะพาน
40 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ชัยเกษม บางสะพาน
41 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 ชัยเกษม บางสะพาน 0899197201
42 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม ชัยเกษม บางสะพาน 032697401
43 โรงเรียนบ้านยางเขา ชัยเกษม บางสะพาน
44 โรงเรียนบ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน 0638360046
45 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ชัยเกษม บางสะพาน
46 โรงเรียนบ้านอ่าวยาง ชัยเกษม บางสะพาน
47 โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ ชัยเกษม บางสะพาน -
48 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ชัยเกษม บางสะพาน
49 โรงเรียนบ้านในล็อค ทองมงคล บางสะพาน 032640026
50 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ทองมงคล บางสะพาน
51 โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์ ทองมงคล บางสะพาน
52 โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล บางสะพาน
53 โรงเรียนบ้านวังยาว ทองมงคล บางสะพาน
54 โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ ธงชัย บางสะพาน
55 โรงเรียนบ้านดอนสูง ธงชัย บางสะพาน
56 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร ธงชัย บางสะพาน
57 โรงเรียนบ้านหนองมงคล ธงชัย บางสะพาน
58 โรงเรียนธงชัยวิทยา ธงชัย บางสะพาน
59 โรงเรียนวัดดอนยาง ธงชัย บางสะพาน 032695320
60 โรงเรียนบ้านหนองระแวง ธงชัย บางสะพาน
61 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ ธงชัย บางสะพาน
62 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
63 โรงเรียนบ้านสวนหลวง พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
64 โรงเรียนบ้านหินกอง พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
65 โรงเรียนบ้านชะม่วง พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
66 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก ร่อนทอง บางสะพาน
67 โรงเรียนบ้านคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน 032640032,090846174
68 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ร่อนทอง บางสะพาน
69 โรงเรียนบ้านดอนสำนัก ร่อนทอง บางสะพาน
70 โรงเรียนธนาคารออมสิน ร่อนทอง บางสะพาน
71 โรงเรียนบางสะพาน แม่รำพึง บางสะพาน
72 โรงเรียนบ้านท่าขาม แม่รำพึง บางสะพาน 032-691253
73 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี ช้างแรก บางสะพานน้อย
74 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย ช้างแรก บางสะพานน้อย
75 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา ช้างแรก บางสะพานน้อย
76 โรงเรียนบ้านห้วยสัก ทรายทอง บางสะพานน้อย
77 โรงเรียนบ้านบางเบิด ทรายทอง บางสะพานน้อย
78 โรงเรียนบ้านทรายทอง ทรายทอง บางสะพานน้อย
79 โรงเรียนวัดกำมะเสน ทรายทอง บางสะพานน้อย
80 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ทรายทอง บางสะพานน้อย
81 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ทรายทอง บางสะพานน้อย
82 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน บางสะพาน บางสะพานน้อย 032699176
83 โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) บางสะพาน บางสะพานน้อย (032) 699029
84 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย บางสะพาน บางสะพานน้อย
85 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง บางสะพาน บางสะพานน้อย
86 โรงเรียนบ้านทุ่งไทร บางสะพาน บางสะพานน้อย
87 โรงเรียนบ้านทุ่งกระโตน ปากแพรก บางสะพานน้อย
88 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ปากแพรก บางสะพานน้อย 032699538
89 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา ปากแพรก บางสะพานน้อย
90 โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง ปากแพรก บางสะพานน้อย
91 โรงเรียนบ้านปากแพรก ปากแพรก บางสะพานน้อย
92 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ไชยราช บางสะพานน้อย
93 โรงเรียนบ้านช้างเผือก ไชยราช บางสะพานน้อย 032640038
94 โรงเรียนบ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย
95 โรงเรียนบ้านไชยราช ไชยราช บางสะพานน้อย 032-694611-12
96 โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
97 โรงเรียนบ้านทางหวาย คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
98 โรงเรียนด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032810562
99 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
100 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
101 โรงเรียนบ้านหนองหิน คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
102 โรงเรียนอุดมราชภักดี คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
103 โรงเรียนบ้านยุบพริก บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
104 โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
105 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
106 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
107 โรงเรียนบ้านคลองชายธง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
108 โรงเรียนบ้านท่าฝาง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
109 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
110 โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032-682170
111 โรงเรียนบ้านคอกช้าง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
112 โรงเรียนห้วยหนำ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
113 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
114 โรงเรียนกิตติคุณ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
115 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
116 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
117 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
118 โรงเรียนศิริวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
119 โรงเรียนจันทรศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
120 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
121 โรงเรียนประชารังสรรค์ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์
122 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032-578279
123 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์
124 โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์
125 โรงเรียนบ้านบึง อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ (032) 554380
126 โรงเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ -
127 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
128 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
129 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
130 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
131 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
132 โรงเรียนบ้านคั่นกระได อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
133 โรงเรียนบ้านหนองเสือ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
134 โรงเรียนบ้านหนองยายเอม อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
135 โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ (032) 554021
136 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
137 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
138 โรงเรียนวังมะเดื่อ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
139 โรงเรียนบ้านหนองกก เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์
140 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0326042989