โรงเรียนด่านสิงขร
หมู่ที่ 6 บ้านด่านสิงขร  ตำบลคลองวาฬ  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
เบอร์โทรศัพท์ 032810562
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายกัมพล หิรัญวงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/12/2012
ปรับปรุง 01/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 162075
Page Views 207387
หลักสูตรอาเซียน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนสหมิตรวิทยาคม ทับสะแก ทับสะแก
2 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก ทับสะแก ทับสะแก
3 โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ ทับสะแก ทับสะแก
4 โรงเรียนบ้านหนองพิกุล ทับสะแก ทับสะแก
5 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 นาหูกวาง ทับสะแก
6 โรงเรียนบ้านดอนทราย นาหูกวาง ทับสะแก
7 โรงเรียนทับสะแกวิทยา นาหูกวาง ทับสะแก
8 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา นาหูกวาง ทับสะแก
9 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ นาหูกวาง ทับสะแก
10 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว นาหูกวาง ทับสะแก
11 โรงเรียนประชาราษฏร์บำรุง นาหูกวาง ทับสะแก
12 โรงเรียนประชาพิทักษ์ ห้วยยาง ทับสะแก
13 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ห้วยยาง ทับสะแก
14 โรงเรียนห้วยยางวิทยา ห้วยยาง ทับสะแก 574269
15 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ห้วยยาง ทับสะแก
16 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 ห้วยยาง ทับสะแก
17 โรงเรียนบ้านอ่างทอง อ่างทอง ทับสะแก
18 โรงเรียนบ้านสีดางาม อ่างทอง ทับสะแก
19 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า อ่างทอง ทับสะแก
20 โรงเรียนวัดหนองหอย อ่างทอง ทับสะแก
21 โรงเรียนบ้านวังยาง อ่างทอง ทับสะแก
22 โรงเรียนบ้านดอนใจดี เขาล้าน ทับสะแก
23 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง เขาล้าน ทับสะแก
24 โรงเรียนบ้านพุตะแบก เขาล้าน ทับสะแก (032) 671215, 640009
25 โรงเรียนวัดนาหูกวาง เขาล้าน ทับสะแก
26 โรงเรียนวัดนาล้อม เขาล้าน ทับสะแก
27 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง เขาล้าน ทับสะแก
28 โรงเรียนบ้านหินเทิน แสงอรุณ ทับสะแก
29 โรงเรียนบ้านไร่ใน แสงอรุณ ทับสะแก
30 โรงเรียนอรุณวิทยา แสงอรุณ ทับสะแก 574444
31 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
32 โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
33 โรงเรียนมัธยมนพคุณ กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
34 โรงเรียนวัดนาผักขวง กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
35 โรงเรียนบ้านดอนสง่า กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
36 โรงเรียนบางสะพานวิทยา กำเนิดนพคุณ บางสะพาน 691190
37 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
38 โรงเรียนบ้านดอนทอง กำเนิดนพคุณ บางสะพาน
39 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ชัยเกษม บางสะพาน
40 โรงเรียนบ้านอ่าวยาง ชัยเกษม บางสะพาน
41 โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ ชัยเกษม บางสะพาน -
42 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ชัยเกษม บางสะพาน
43 โรงเรียนบ้านเขามัน ชัยเกษม บางสะพาน
44 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม ชัยเกษม บางสะพาน 032697401
45 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ชัยเกษม บางสะพาน
46 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 ชัยเกษม บางสะพาน 0899197201
47 โรงเรียนบ้านยางเขา ชัยเกษม บางสะพาน
48 โรงเรียนบ้านมรสวบ ชัยเกษม บางสะพาน 0638360046
49 โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคล บางสะพาน
50 โรงเรียนบ้านวังยาว ทองมงคล บางสะพาน
51 โรงเรียนบ้านในล็อค ทองมงคล บางสะพาน 032640026
52 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ทองมงคล บางสะพาน
53 โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์ ทองมงคล บางสะพาน
54 โรงเรียนวัดดอนยาง ธงชัย บางสะพาน 032695320
55 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ ธงชัย บางสะพาน
56 โรงเรียนบ้านหนองระแวง ธงชัย บางสะพาน
57 โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ ธงชัย บางสะพาน
58 โรงเรียนบ้านดอนสูง ธงชัย บางสะพาน
59 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร ธงชัย บางสะพาน
60 โรงเรียนบ้านหนองมงคล ธงชัย บางสะพาน
61 โรงเรียนธงชัยวิทยา ธงชัย บางสะพาน
62 โรงเรียนบ้านชะม่วง พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
63 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
64 โรงเรียนบ้านสวนหลวง พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
65 โรงเรียนบ้านหินกอง พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน
66 โรงเรียนธนาคารออมสิน ร่อนทอง บางสะพาน
67 โรงเรียนบ้านคลองลอย ร่อนทอง บางสะพาน 032640032,090846174
68 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ร่อนทอง บางสะพาน
69 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก ร่อนทอง บางสะพาน
70 โรงเรียนบ้านดอนสำนัก ร่อนทอง บางสะพาน
71 โรงเรียนบ้านท่าขาม แม่รำพึง บางสะพาน 032-691253
72 โรงเรียนบางสะพาน แม่รำพึง บางสะพาน
73 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย ช้างแรก บางสะพานน้อย
74 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา ช้างแรก บางสะพานน้อย
75 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี ช้างแรก บางสะพานน้อย
76 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ทรายทอง บางสะพานน้อย
77 โรงเรียนบ้านห้วยสัก ทรายทอง บางสะพานน้อย
78 โรงเรียนบ้านบางเบิด ทรายทอง บางสะพานน้อย
79 โรงเรียนวัดกำมะเสน ทรายทอง บางสะพานน้อย
80 โรงเรียนบ้านทรายทอง ทรายทอง บางสะพานน้อย
81 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ทรายทอง บางสะพานน้อย
82 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง บางสะพาน บางสะพานน้อย
83 โรงเรียนบ้านทุ่งไทร บางสะพาน บางสะพานน้อย
84 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน บางสะพาน บางสะพานน้อย 032699176
85 โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) บางสะพาน บางสะพานน้อย (032) 699029
86 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย บางสะพาน บางสะพานน้อย
87 โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง ปากแพรก บางสะพานน้อย
88 โรงเรียนบ้านปากแพรก ปากแพรก บางสะพานน้อย
89 โรงเรียนบ้านทุ่งกระโตน ปากแพรก บางสะพานน้อย
90 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ปากแพรก บางสะพานน้อย 032699538
91 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา ปากแพรก บางสะพานน้อย
92 โรงเรียนบ้านบางเจริญ ไชยราช บางสะพานน้อย
93 โรงเรียนบ้านไชยราช ไชยราช บางสะพานน้อย 032-694611-12
94 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ไชยราช บางสะพานน้อย
95 โรงเรียนบ้านช้างเผือก ไชยราช บางสะพานน้อย 032640038
96 โรงเรียนอุดมราชภักดี คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
97 โรงเรียนบ้านหนองหิน คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
98 โรงเรียนบ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
99 โรงเรียนบ้านทางหวาย คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
100 โรงเรียนด่านสิงขร คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032810562
101 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
102 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์
103 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
104 โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032-682170
105 โรงเรียนบ้านคอกช้าง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
106 โรงเรียนบ้านยุบพริก บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
107 โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
108 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
109 โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
110 โรงเรียนบ้านคลองชายธง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
111 โรงเรียนบ้านท่าฝาง บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์
112 โรงเรียนจันทรศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
113 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
114 โรงเรียนห้วยหนำ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
115 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
116 โรงเรียนกิตติคุณ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
117 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
118 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
119 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
120 โรงเรียนศิริวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์
121 โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์
122 โรงเรียนประชารังสรรค์ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์
123 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ 032-578279
124 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ ห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์
125 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
126 โรงเรียนวังมะเดื่อ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
127 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
128 โรงเรียนบ้านบึง อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ (032) 554380
129 โรงเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ -
130 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
131 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
132 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
133 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
134 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
135 โรงเรียนบ้านคั่นกระได อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
136 โรงเรียนบ้านหนองเสือ อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
137 โรงเรียนบ้านหนองยายเอม อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์
138 โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง อ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ (032) 554021
139 โรงเรียนบ้านหนองกก เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์
140 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ 0326042989