โรงเรียนด่านสิงขร
หมู่ที่ 6 บ้านด่านสิงขร  ตำบลคลองวาฬ  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
เบอร์โทรศัพท์ 032810562
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มี.ค. 62 ทัศนศึกษา ราชบุรี-นครปฐม
06 มี.ค. 62 สอบ NT ป.3
04 มี.ค. 62 ถึง 08 มี.ค. 62 สอบปลายภาค
ชุดนักเรียน
11 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 สอบการอ่านชั้น ป.1
08 ก.พ. 62 ถึง 10 ก.พ. 62 เข้าค่ายรุกขกรน้อย (นักเรียน ป.5)
สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์
08 มิ.ย. 60 ไหว้ครู
8 มิถุนายน 60 โรงเรียนด่านสิงขรจัดพิธีไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560