โรงเรียนด่านสิงขร
หมู่ที่ 6 บ้านด่านสิงขร  ตำบลคลองวาฬ  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
เบอร์โทรศัพท์ 032810562
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ประหยัด แหวนแก้ว (แดง)
ปีที่จบ : 2513   รุ่น : 2510
อีเมล์ : prayardk92@gmail.com/pidok3@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : hitachi plant technologies
ตำแหน่ง : Chief Safety Officer
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 55อาคารบีบี ชั้น 12ห้อง1201 ถนนสุขุมวิท21(อโศก) คลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพ10110

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 ก.ค. 2556,15:02 น.   หมายเลขไอพี : 125.27.125.29


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล